Naturbruksmanifestet

Share Button

Naturbruksmanifestet 2013

Undertecknarna av detta manifest ska verka för en Rättvis Omställning av Samhället och stödjer följande förslag och uppmaningar

 • Öka intäkterna för dem som arbetar i ett naturbruk som ökar den biologiska mångfalden och som behövs för klimatomställningen – Höj grundavdraget till 100 000 kronor
 • Återställ full självförsörjningsgrad och arbeta för matsuveränitet
 • Återinför brukarkravet och kunskapskrav för jordbruk och skogsbruk
 • Demokratisera naturbruket genom främjande av lokal kooperativ förvaltning av gemensamägda skogar och odlingsbar mark.
 • Avskaffa industrimaten i verksamhet som drivs med offentliga medel
 • Öka vidareförädlingen av jordbrukets och skogsbrukets produkter på landsbygden.
 • Stöd satsningar på kontinuitetsskogsbruk och andra varierade former för hållbart skogsbruk
 • Riv upp minerallagen från 1992 och förstärk miljölagstiftningen mot gruvindustrin
 • Nej till uranbrytning och uranprospektering
 • Låt vinsterna från utvinningen av naturresurser tillfalla befolkningen, till att börja med genom ökad beskattning likväl som lokal beskattning
 • Höj gruvskatten till minst 30% (som i Australien)
 • Avveckla fossilberoendet inom naturbruket
 • Bygg relationer och samarbete mellan låginkomsttagare i städerna med landsbygden
 • Skapa allianser mot storskaligt industrijordbruk, plantageskogsbruk och gruvbrytning som skadar småbrukare och miljön i Syd
 • Verka för flexibilitet – nationell anpassning, och ökat miljöstöd inom EU:s jordbrukspolitik
 • Ge folkhögskolorna ett nationellt uppdrag att utveckla utbildningar av nya tidens naturbrukare
 • Återskapa fiskevägarna i våra vattendrag
 • Gör inte naturen till handelsvara
 • Stoppa privatiseringen av miljö och välfärd

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>